Waardenscheppers is een onderzoek over geld en de toekomst van landbouw in Nederland.

Financieringsmodellen binnen de landbouw worden onderzocht om oplossingen te bieden voor één van de grootste hobbels voor het verduurzamen van landbouw in Nederland: startkrediet. Hier worden verhalen verteld van boeren en financierders die andere waarden scheppen in de landbouw door nieuwe financieringsvormen mogelijk te maken.

Blogs

Hier vind je de verhalen van zij die nieuwe waarden scheppen door succesvol nieuwe financieringsvormen te gebruiken. Boeren vertellen over welke stappen ze hebben ondernomen, de lessen die ze hebben geleerd en wat het hun gebracht heeft.

Neem contact op

Waardenscheppers is een initiatief van Susan Drion. Zij voert dit onderzoek uit voor de Universiteit van Wageningen in het kader van haar masterscriptie. Daarnaast is Susan voorzitter van het Slow Food Youth Network Nederland, raadslid van de International Slow Food Council en opgenomen in de Food100 lijst van 2017.

♠     susan.drion@wur.nl             ♥     Twitter               ♦     Instagram